Gizlilik İlkeleri

Gizlilik Politikasi

www.settesilver.com  Sitesi Gizlilik İlkeleri:

Bu gizlilik ilkeleri SETTE KUYUMCULUK tarafından, gizlilik konusundaki sorumluluklarının tespiti için hazırlanmıştır. Aşağıdaki maddeler www.settesilver.com web sitesi üzerindeki bilgi toplama ve dağıtımı işlemlerinin kurallarını içermektedir.

IP adresinizi sunucularımızdaki sorunların giderilmesi ve İnternet sitemizi yönetmek için kullanacağız. IP adresiniz, sizi ve alışveriş sepetinizi tanımak ve açık demografik bilgilerinizin toplanması için kullanılabilir.

Sitemizde alışveriş sepetinizin takibi ve aynı reklamların ard arda görülmesinin engellenmesi için Cookie’lerden yararlanılmaktadır. Cookie’lerden size ilgi alanlarınız doğrultusunda içerik sunulması ve tekrar tekrar şifre girmemeniz için şifrenizin saklanması gibi konularda yararlanılmaktadır.

Sitemizin uyelik formunda aldığımız iletişim bilgilerini kullanıcılarımıza, firmamız ve tarafımızca belirlenen firmalar hakkında ve her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için Şirketimiz tarafindan SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, (cihazınızda açık ise) bluetooth-diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile sosyal, ticari ve sair elektronik iletişimler yapılabilir, Üyelerimize ticari elektronik iletiler gönderilebilir. Iletisim bilgileri ayrıca uyelerimizle iletişime geçmemiz gerektiğinde kullanılacaktır Kişiye özel bilgiler kullanıcılarımızın sisteme girişlerinde ve diğer gerektiği durumlarda kişinin kimliğinin doğrulanmasında kullanılmaktadır. 

Sitemizin kullanımlarınızda tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Şirketimiz'den bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler Şirketimiz tarafından tarafından görülmez ve kaydedilmez). 

Sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez. 

Herhalükarda gizliliklerinin korunması için gereken tedbirler alınmak ve kişisel verilerin işlenmesine dair tüm yasal ilkelere uygun olmak üzere; alışveriş, iletişim ve diğer her türlü kişisel olan-olmayan bilgileriniz Şirketimiz Sette Kuyumculuk ve keza ortakları-iş ortakları, halefleri, servis sağlayıcıları-tedarikçileri ve bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından, aldığınız/ilgilendiğiniz ürünler ile ilgili müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan istifade edebilmeniz ve/veya bunlarla ilgili ticari-mali-hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve/veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda işlenebilecektir. 

Böylece, bahsi geçenlerce gerek yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel ürün-hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmeniz, gerek ise her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, hediye karti, kredi kartı ve üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması amacı ile kişisel verileriniz, otomatik olan/olmayan yöntemlerle temin, devralınma, yasal azami süreler aşılmamak üzere öngörülecek süre ile yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, muhafaza, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, açıklanma, paylaşım, (yurt içinde-dışına) aktarılma, transfer ve sair işlenmelere tabi tutulabilecek, kanunen zorunlu ise bazı uygulamalar için ayrıca izniniz de rica edilebilecektir.

İstatistiki bilgiler ve profil bilgileri ayrıca sitemizin içinde de toplanılıp, bu bilgiler ziyaretçi hareketlerinin izlenmesi, kişiye özel içerik, reklam vb sağlanması durumlarında kullanılacaktir. Bu paylaşım reklam veren kuruluşla yapılan anlaşmalar çerçevesinde gerçekleşebilir.

FİRMA ÜNVANI, www.settesilver.com adresinde yer alan bağlantıların gizlilik politikaları ve içeriklerinden sorumlu değildir.

Üyelerin belirtilen suretler ile bilgilenmeleri ve/veya taraflarına yapılan iletişimler, bilgilendirmeler, tanıtım ve reklamlar neticesi bir ürün/hizmet satın alması söz konusu olursa anılan işlem ayrıca ve kanuni usulünce yapılacak tüketici sözleşmesine tabidir. Tüketici sözleşmesi kendi şartlarında ve tarafları arasında uygulanır. Sitemizden alışverişlerinizde, mesafeli satış sözleşmesi şartları geçerli olacaktır.

Kullanıcılarımız sitemizde kayıtlı olan tüm bilgilerini dilediğinde değiştirme hakkına sahiptir.

Şirketimiz yukarıdaki konularda ve müşteri-üyelerine sunacağı ürün, hizmet ve fırsatlarda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler Şirketimizce Siteden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur; tüm kampanyalar duyurulan şartlarına tabidir.

Tüm bu konularda ek bilgi almak için Şirketimize danışabilirsiniz.

Müşterilerimiz-üyelerimiz talep ve şikayetlerini şu iletişim kanallarından ulaşarak Şirketimize bildirebilir.

Adres: Bileyciler Sokak No:23 Çarşıkapı - İstanbul - TÜRKİYE

Telefon: +90 (212) 513 73 83


Kişisel Verilerin Korunması Politikası
İş bu bilgilendirmenin amacı, SETTE SİLVER tarafından yönetilmekte olan https://www.settesilver.com   adresinde yer alan internet sitesinin(Site), kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. 

SETTE SİLVER, işbu Bilgilendirme hükümlerini dilediği zaman Site üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. SETTE SİLVER’ın yaptığı güncelleme ve değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. 

SETTE SİLVER, kişisel verilerinizin işlenmesi ve paylaşılması süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için, mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktadır. Ancak, Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde SETTE SİLVER, link verilen uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 

Kişisel verileriniz, daha etkin çalışmak ve Site üzerinde en iyi deneyimi sunmak için SETTE SİLVER tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz, Site’ye (www.settesilver.com)  üye olma aşamasında, Site üzerinde sunulan ürün ve hizmetlerin talebinde ve ilgili ürün ve hizmetlerin satın alım aşamasında, Site’ye giriş yapılması,  Site kullanımı ve kullanım sonrası bildirim aşamasında belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla doğrudan FİRMA ÜNVANI ve/veya Polar’ın Site için destek hizmeti aldığı kuruluşlar aracılığıyla, Polar’ın Site ile ilgili yapılan telefon görüşmelerinde, ürün ve hizmet sözleşmeleri kurulurken, kendi bünyesinde ya da yetkilendirdiği şahıs ve firmalarca toplanmaktadır.

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında Polar’ın ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve işbu Bilgilendirme’deki amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla orantılı olarak işlenebilir.

Kişisel verileriniz, hizmet verilen kişi ya da kuruluşlarla, destek hizmeti alınan ya da alınması planlanan kişi ya da kuruluşlarla, yasal mevzuat gereği bilgi verilmesi zorunlu olan adli ya da resmi makamlarla paylaşılabilmektedir.

 

Kişisel verilerinizin paylaşımıyla, ürün ve hizmetlerimizin güvenli bir şekilde kesintisiz olarak sunulabilmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Kişisel verileriniz, ürün ve hizmetlerimizin sunulabilmesi, aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlere ilişkin tarafınızla iletişim kurulabilmesi, süreç yönetimi ve iyileştirmesi, müşteri portföy yönetimi ve memnuniyeti, satış ve satış sonrası sürecin takibi ve iyileştirilmesi, reklam ve diğer pazarlama faaliyetlerinde kullanılması, yeni ürün/hizmet çalışmaları vb. amaçlarla işlenmektedir. 

SETTE SİLVER, kişisel verilerinizi ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri başta Üyeliğe ilişkin yapılan ya da yapılabilecek sözleşme gereklerini ve Hizmetler’i ifa etmek, sunulan ve talep edilen kullanıcı deneyimini geliştirmek (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), kullanıcıların güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek, Hizmet’leri geliştirmek, operasyonel değerlendirme araştırması yapmak, istatistik oluşturmak, profilleme yapmak, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama yapmak, veri sahibine özel promosyon önerileri oluşturmak,hataları gidermek, kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sistem performansını geliştirmek olmak üzere; Site üzerinde verilen hizmeti en iyi şekilde gerçekleştirmek için dış kaynak hizmet sağlayıcılar, kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, bankalar, sosyal medya mecraları dahil üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşabilecektir.

Ayrıca, Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

İş bu Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin bilgilendirme dokümanında da ifade edilen kişisel veriler, platform üzerinde ve elektronik ortamda bulunmaktadır. Yukarıda sıralanan hukuki nedenlerle toplanan kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve iş bu dokümanda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Cihazınıza yerleştirilen çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile iş bu Bilgilendirme’de belirtilen kapsam ve amaçlarla paylaşılabilecektir.

SETTE SİLVER kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler ve amaçlar dahilinde bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi, kuruluş ya da resmi makamları öğrenebilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6698 sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini isteme,
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. 
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Türkçe olarak; Veri sorumlusu sıfatıyla Polar’ın Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü 1. Arge Binası No:22 Beytepe/Ankara adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden veya noter kanalıyla ya da info@sette.com.tr adresine kayıtlı elektronik posta olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

Polar’ın cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

 

Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 

b.      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

c.      Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

d.      Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

e.      Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.


Şirketinize iletmiş olduğum veya Şirket’in usul ve işlemleri çerçevesinde edindiği kişisel veri, biyometrik veri ve sağlık verisi dahil her türlü nitelikli kişisel veri, kurumsal, ticari ve diğer verinin veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, ve Şirketiniz ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması dahil olmak üzere işlenmesine, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim. .İşbu kabul beyanı şirketiniz ile imzalamış olduğumuz her türlü sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.